İzmir Escort

Hizmetlerimiz

Geoteknik Tasarım:

  • Derin Kazı ve İksa Projeleri
  • Temel Tasarımı Projeleri
  • Heyelan Önleme ve Şev Stabilitesi Projeleri
  • Zemin İyileştirme Projeleri
  • Tünel Tasarımı Projeleri
  • Geoteknik Deprem Mühendisliği Projeleri
  • Geosentetik Donatılı İstinat Duvarı ve Güçlendirme Projeleri

Geoteknik Müşavirlik:

  • Proje ve Kalite Kontrol Hizmetleri